Die Hervormer

’n Nasionale gebedsaamtrek

Ds Joseph Steÿn van Klerksdorp-Oos Môrester het gedurende April die byeenkoms wat deur Angus Buchan gereël is, bygewoon. Hierdie is sy kommentaar.

Die It’s time-byeenkoms op die plaas Wildeals buite Bloemfontein op 22 April was een van die grootste byeenkomste in Suid Afrika sedert die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949. Die byeenkoms van die evangelis Angus Buchan het na raming meer as ’n miljoen gelowiges van alle rasse en ouderdomme bymekaar gebring om saam te bid teen geweld in Suid-Afrika. Meer as 1,1 km breed en 1,4 km diep het gelowiges van oor die hele land saamgedrom om eensgesind saam te bid. Klank het 3,5 sekondes geneem om van die voorste tot die agterste mense te trek.

Kan God ’n nasie in een dag tot stand bring? het Buchan uit die Bybel gevra, en geantwoord dat dit vir God moontlik is. Die byeenkoms moet egter bloot die begin wees van ’n nuwe toewyding aan God. Die wonderwerk moet by jul huise en gemeentes gebeur as julle in ooreenstemming met die Woord van God leef, het hy gesê. ’n Oproep is ook gedoen dat verootmoediging by jouself en in jou eie huisgesin begin.

’n Spesifieke oproep is ook aan predikante gedoen om weer tyd in persoonlike gebed met God te bestee en ook jou opdrag uit te voer om vir jou gemeente en lidmate te bid. Verder ook om tyd te maak om self die Woord van God te lees en te bestudeer. Preek die Woord van God weer as die Woord van God, was sy oproep.

Uit behoudende kringe was daar kritiek teen die oproep van Buchan dat mense van alle gelowe welkom is. Die kritiek was heeltemal ongegrond. Die vurige evangelis het dit herhaalde kere onomwonde gestel dat slegs Jesus Christus redding bring en dat slegs gelowige gebed in die Naam van Jesus Christus enige krag het. Die byeenkoms is juis gebruik om mense op te roep tot geloof in die een en enigste Verlosser, Jesus Christus.

Buchan het dit gestel dat gebed ’n roep tot God om hulp is. Waar God ook van die ver verhewe God werklik God by ons word. Waar God binne praatafstand van die gelowige kom. Daar is begin met persoonlike verootmoediging. Buchan het sonder doekies omdraai mense op hul sondige lewe gewys en sterk daarop gestaan dat verootmoediging net werklik verootmoediging is as ons met die hulp van die Here ons lewe gaan regkry en ons gedrag gaan verander. Die tweede groot aksie was die vyf minute wat gegee is vir persoonlike hardopgebed en waar die skare uitgedaag is om van hier af meer en langer met die Here te praat in gebed. Gebed moet nie net by die byeenkoms gebeur nie, maar moet deel van ons bestaan word. Daarna het Buchan voorgegaan met gebed. Daar is ook spesifieke voorbidding gedoen vir mense wat in vrees lewe, wat nie kinders kan kry nie en wat aan verskeie ander siektetoestande ly.

Tydens gesprekke met van die teenwoordiges was die samehorigheidsgevoel en die onderlinge gemeenskap van die gelowiges wat saam gebid het van die blywendste indrukke. Die samebindende faktor van die hele byeenkoms was ook juis die gewelddadige misdaadomgewing van Suid-Afrika.

Die hele samelewing was teenwoordig, maar die meeste was Afrikaanssprekend. Dit was duidelik dat daar landwyd by Afrikaners en ander ’n behoefte is vir hoop en rigting.Die byeenkoms het, amper soos die vorige grootste saamtrek van Afrikaners in 1949 by die inwyding van die Voortrekkermonument, ook terselfdertyd die gemeenskap verdeel in dié wat daar was en dié wat fout met die byeenkoms soek. Die uiteindelike invloed op en belangrikheid van die byeenkoms vir Suid-Afrika sal deur die geskiedenis bepaal word. Tog, soos in 1949 toe 250 000 Afrikaners saam Geloftefees gevier het op die heuwels van Pretoria rondom die Voortrekkermonument, kan die gebeurtenis nie genegeer word nie.