Die Hervormer

’n Hawe waar jy kan vasmeer

So ’n rukkie gelede lees ek ’n aanlynartikel met die volgende opskrif: Student oorleef 24 uur sonder Wi-Fi! Die berig beweer dat die betrokke student vir ure doelloos in die strate rondgedwaal het totdat nooddienste hom verwilderd en verward gevind het. Hy het wel ’n selfoon by hom gehad, maar geen konneksie nie...

Die berig was verseker nie op feite gebaseer nie, maar dit het ’n belangrike punt beklemtoon: Om gekonnekteer te wees, is deesdae vir jongmense onontbeerlik, dis ’n integrale deel van hul lewe. Tegnologie wat jou in staat stel om te connect, is lewensbelangrik. Die paradoks is egter dat connection terselfdertyd isoleer. Daar is verbinding met mense, maar nie werklike kontak met mense nie. Jy kan ’n WhatsApp-boodskap stuur, Skype, Facebook, Google en op bykans enige plek enige iemand op ’n selfoon bereik, maar jy kan nie aan ’n lyf vat nie. Nooit iemand fisies in die oë kyk nie, nie gesprekke voer terwyl ’n mens fisies by jou is nie. Alles wat voorheen op kantoor moes gebeur, kan nou met die hulp van tegnologie tuis ook gebeur. Juis daarom het daar die behoefte ontstaan aan gedeelde werkruimtes of coworking spaces waar mense saam werk en kontak met mekaar het. Met die byvoordeel van gratis Wi-Fi!

Philadelphia’n Gemeente reik uit

By die Studentegemeente Philadelphia het ons hierdie behoefte raakgesien en die geleentheid aangegryp. Ons omgewing wemel van studente, ons het ’n saal wat in die week leeg staan, daar is ’n behoefte by studente om iewers te sit en werk, en ons kerkgebou is binne stapafstand van die UP-kampus. Ons het die saal met min moeite in ’n kommunale werkruimte omskep met die byvoordele van gratis internettoegang en goeie koffie. So is K:NEKT gebore, ’n ruimte waar verhoudings gebou en nuwe vriende gemaak word. Die naam herinner ook aan kinetiese energie, bewegingsenergie, want die idee is om momentum te bou en vordering te maak – nie net koffie te drink en stories uit te ruil nie. Vinnig-vinnig word K:NEKT ’n ruimte waar studente werk, kuier en connect. Aanvanklik kom net die Hervormde studente, maar die woord versprei gou dat daardie kerkie in Lunnonstraat ’n werkruimte bied met gratis Wi-Fi en lekker koffie.

Toe gebeur FeesMustFall verlede jaar in September. Protesaksies dwing die Universiteit van Pretoria om vir die res van die jaar te sluit, en Tukkies word vir die res van die jaar effektief ’n universiteit met langafstandonderrig. Studente het slegs gekontroleerde toegang tot die kampus gehad en daar was nie veilige en rustige plekke om te werk nie. So word K:NEKT  baie meer as wat ons voorsien het. Binne weke akkommodeer ons groepe studente en dosente vir klasse. Ons kerkterrein word ’n minikampus waar studente in ’n veilige ruimte kan voortgaan met hul klasse en studies. Ons werkruimte word meer as ’n studiearea omdat studente hul vrese met mekaar kan deel en ondersteuning aan mekaar kan gee. Dis ’n werkplek en ’n kuierplek, ’n saamgeselsplek, ’n hartdeelplek. Nie net vir lidmate van ons eie gemeente nie, nie net vir Hervormers nie, maar vir studente. Studente wat die meeste van die tyd nêrens kerklik hoort nie en ook nie veel erg daaraan het om Sondae eredienste by te woon en Bybelstudie te doen nie. Studente wat nie eens weet dat daar ’n kerk soos die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika bestaan nie.

Hoekom sal ons dan die moeite wil doen om fondse aan hierdie bediening te spandeer? Gratis Wi-Fi moet ook iewers betaal word en goeie koffie val nie uit die lug uit nie. Ja, K:NEKT is ’n bediening,al maak ons nie Sondae-aande ’n erediens vol met al die studente wat ons gedurende die week in hierdie ruimte ontmoet nie. Die doel is nie om Sondae-aande ons kerk vol te maak of ons gemeente met getalle te laat groei nie, maar om deel te neem aan God se missie in hierdie wêreld. Om die koninkryk van God sigbaar te maak vir studente wat nooit in die kerk kom nie. Ons predikante sit nie dag vir dag in die saal en kyk wie ons kan teiken met pamflette en teksverse nie. Ons stap nie by K:NEKT in met ’n Bybel onder die arm nie en die meeste van die tyd is ons vir die vreemdelinge ook vreemdelinge. Ons doen wel moeite om in te stap en te groet, om belangstellend uit te vra en soms te sê: Sterkte vir daardie toets! Die vreemde gesigte word soms bekende gesigte, en die gesigte begin name kry.

Om God sigbaar te maak

Dis immers ons gelowiges se opdrag om God se gesig van omgee en liefde vir die wêreld te wys. Dis ons opdrag om ’n ruimte te skep waar God se teenwoordigheid sigbaar word. Binne ons as studentegemeente se konteks is hierdie ruimte daar waar studente bymekaarkom om koffie te drink, saam te werk, saam te gesels en hartsake te praat. Daar waar vreemdelinge vriende word en waar mense begin om mekaar te vertrou. Somtyds sal een van hierdie gesigte vra: Dominee, ek wil bietjie gesels, het jy iewers ’n tydjie vir my? Somtyds sien ons een van die vreemde, bekende gesigte Sondagaand in die erediens en ons doen moeite om na die persoon te stap en te sê:  Welkom, dis lekker om jou vanaand hier te sien! Die lekker koffie wat jy hierdie week gedrink het, gaan jy vanaand ook proe. Van die mense wat jy hierdie week ontmoet het, wil vanaand ook graag met jou gesels. Somtyds sien ons hulle weer die volgende Sondag en soms begin hulle uitvra oor die preek wat hulle gehoor het en die erediens wat hulle beleef het.

‘n Hawe waar jy kan vasmeer, staan  op ons gemeente se naambord. Ons Studentegemeente wil ’n veilige hawe wees waar jongmense vir ’n wyle kom vasmeer om die lewe se storms te ontvlug. Om aan land voorbereidings te tref vir die reis verder na ’n ander bestemming. Ons weet nie waarheen hul lewenskepe op pad is nie en ons weet nie hoe hul pad vorentoe gaan lyk nie. Jesus vra vir sy volgelinge: Maak mense my dissipels. Wys hulle hoe my Koninkryk lyk! (Matt 28: 19). As hierdie skepe op pad na ’n ander bestemming iets kan onthou van ’n gemeente waar hulle tydelik tuis gevoel het, warmte ervaar het, iets leer ken het van deernis en omgee, het kerkwees gebeur. As ’n kommunale werkruimte met die byvoordele van gratis internettoegang, goeie koffie en geselskap iets van Jesus se opdrag laat realiseer, het Liefde gebeur.

(Dr De Beer is leraar by Philadelphia)