Die Hervormer

...waar twee of drie in my Naam saam is...

Wanneer ons as Hervormers hoor dat ’n groepie mense in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid, raak ons oë groot en vra ons: Wat is hier aan die gang? Watter nuwe mode is dit nou weer? Hoort dit in die Nederduitsch Hervormde Kerk?

’n Mens is soms maar half skepties oor mense wat êrens in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid. Grotendeels, moet erken word, kom hierdie skeptiese kyk na huiskerke uit die ondervinding met en gerugte oor wat by sommige huiskerke gebeur. Ons hoor soms gerugte oor werklik vreemde teologie en vreemde dinge wat gedoen word.

Met hierdie persepsie is dit te verstane dat ons maar half skepties is wanneer ons hoor van ’n klompie Hervormde lidmate wat elke Sondag in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid. Maar groot was my verbasing toe hulle my uitnooi na ’n byeenkoms en ek sien wat werklik daar gebeur.

In plaas van ’n klomp mense met vreemde idees en teologie, sit daar ’n klompie opregte gelowiges in iemand se voorhuis. Gewone gelowiges wat, as gevolg van praktiese redes wat hulle verhinder het om eredienste by te woon, ’n plan gemaak het om saam as gelowiges rondom die Woord van God bymekaar te kom. Hul “erediens” spreek absoluut van mense wat opreg glo en hul hoop en toekoms by hul God gaan soek. Die byeenkoms is met ’n gebed begin, waarna saamgesing is. Dan kry elkeen ’n geleentheid om die teks uit die Bybel wat hom of haar daardie week in hul persoonlike stiltetyd met die Woord aangespreek het, voor te lees. Die samekoms is toe afgesluit deur saam te eet van die eetgoed wat elkeen uit sy of haar hart en vermoë gebring het.

Tog vreemd hoe hierdie gelowiges, in iemand se voorkamer, deur hul Bybeltekste te deel, saam te bid en te sing, kan voldoen aan hul behoefte om as gelowiges saam te wees rondom die Woord van God. Hierdie klompie mense se opregte, kinderlike geloof was werklik iets besonders.

Wanneer ’n mens oor huiskerke begin nalees, is daar verskeie redes wat aangevoer word oor hoekom mense so in iemand se huis bymekaarkom om daar te aanbid. Indien u internettoegang het, gaan tik maar net House churches op ’n soekenjin in en kyk hoeveel inligting daar is.

Hoekom kom gelowiges in huiskerke bymekaar? Daar is verskeie redes. Soms kom gelowiges so bymekaar omdat hulle nog min is en in ’n huis bymekaarkom totdat hulle genoeg is om na ’n kerkgebou oor te skuif. In China en sekere Midde-Oosterse lande kom mense in die geheim in huiskerke bymekaar omdat hulle bang is vir vervolging. Verder is sommige skrywers ook van mening dat die huiskerk die beste instrument is vir die verwesenliking van die Bybelse opdragte vir die kerk. Die beste manier, so word beweer, is om kerk te wees soos die vroeë kerk in Handelinge 2 beskryf is.

Die kerk sit met die werklikheid dat daar lidmate is wat verkies om soos hierdie lidmate in iemand se voorhuis bymekaar te kom. Dit maak nie saak of ons hulle ’n selgroep, huiskerk of wat ook al noem nie. Die vraag is wat ons as Kerk gaan doen om hierdie groepe te help.

Die Kerk kan hierdie mense natuurlik eenvoudig ignoreer, of die Kerk kan hierdie lidmate betig oor hul praktyke. Die gevaar is dat sulke groepe dan op ander plekke leiding gaan soek.

Het dit nie tyd geword dat ons in die Nederduitsch Hervormde Kerk eerlik met onsself moet wees en moet erken dat ons wêreld aan die verander is nie? Jaarliks hoor ons die kommer oor jongmense wat belydenis van geloof aflê en dan eenvoudig net wegraak.

Sou dit nie raadsaam wees om eerder hierdie groepe by te staan en met onderrigmateriaal te begelei om op so ’n wyse te aanbid dat die samekoms nie vreemd aan die karakter en etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk word nie?

Toe die ouderlinge van my destydse gemeente gehoor het van hierdie lidmate, het hulle dadelik maniere gesoek om die mense te help. Daar is besluit om een maal per maand ’n wykserediens te hou. Die besluit was om nie die karakter van die groep te probeer verander om in te pas by die normale eredienste in die kerk nie, maar om die mense die geleentheid te gee om die Here te aanbid en so in hul geloof te bly groei.

Die resultaat was dat ’n groepie gelowiges, wat andersins nie in die gemeenskap van gelowiges bymekaar kon kom nie, nou gereeld die gemeenskap van die geloof rondom die Woord van die Here kan beleef.