Die Hervormer

Stukkende kerk, ongeskonde geloof

Donderdag 11 April 2019 was ’n normale Donderdag. Maar dié normaliteit sou gou op sy kop gekeer word vir die mense van Gemeente Wesmoot in Pretoria.

Ds Rudi Botha, emeritusleraar verbonde aan dié gemeente, vertel dat die WhatsApps hier teen 10 uur begin vlieg het op die groepie wat daar vir kerkraadslede bestaan. Die boodskappe vertel van moeilikheid in Gomorrah, die informele nedersetting oorkant die kerkgebou. Die moeilikheid raak al hoe erger. ’n Ouderling wat oorkant die kerk bly, berig dat die skare besig is om die gekleurde loodglasvensters van die kerkgebou stukkend te gooi.

Read more ...

Die blydskap van Paasfees

Wanneer ons die woord paasfees hoor, roep dit veral beelde van die lyding van ons Here, in besonder die kruisiging, op. Daarom gaan die oordenking van die Paasgebeure ook dikwels met ’n gevoel van somberheid gepaard omdat ons baie bewus is van die geweldige lydenspad van Jesus.

Dis merkwaardig dat in Jesus se sogenaamde afskeidsgesprekke met sy dissipels soos opgeteken in die Johannes-evangelie, waar Jesus oor sy komende lyding en dood met sy dissipels praat, Jesus herhaaldelik na blydskap verwys sy blydskap en sy volgelinge se blydskap. As Jesus sy naderende dood voorspel en aspekte daarrondom verduidelik, sou ’n mens nie as deel van so ’n gesprek meerdere verwysings na blydskap verwag nie. En tog is dit wat gebeur.

Read more ...

Die dag toe ek amper bekeer is

Hierdie boodskap is ’n nadenke oor die diversiteit in bediening en spiritualiteit in die Nederduitsch Hervormde Kerk.

Op die voorblad van die Oktober 2018-uitgawe van Die Hervormer het ’n artikel deur prof Natie van Wyk verskyn, onder die opskrif Die herdenking van die Reformasie – ’n jaar later. Daarin gee hy sy indrukke oor hoe ons Kerk 501 jaar na die Reformasie lyk. Hy wys op die skrille diversiteit wat daar in die teologie en bediening van gemeentes van ons Kerk bestaan.

Read more ...

Ontwrigting is ’n geleentheid om God se wil te ontdek

Ontwrigting is iets wat elke mens of organisasie die een of ander tyd tref. Ontwrigting hou egter nie net krisisse en gevaar in nie – dit bied ook geleenthede.

Ontwrigting kan skielik plaasvind soos die Bybelse pes wat in die donker toeslaan of siekte wat helder oordag verwoesting saai (Ps 91: 6). Ontwrigting kan geleidelik geskied soos die proses van klimaatsverandering met vele waarskuwingstekens, demografiese verskuiwings of ’n finansiële kreeftegang as gevolg van swak ekonomiese toestande. Die naderende verkiesing sorg ook vir ontwrigting met al die populistiese retoriek en onsekerheid wat dit teweegbring.

Read more ...

Ons weet genoeg...

Die Kerstyd is ’n tyd vir rustig raak, al sou stormwolke dalk reeds begin pak. Ons kán hierdie dreigende wolke met kalmte en rustigheid benader, want ons weet genoeg. God se openbaring vertel genoeg van genade.

Sielkundiges het deur die jare verskeie hulpmiddels ontwikkel waardeur ons ander mense en onsself beter kan verstaan. Een daarvan is die sogenaamde Johari-venster. Die venster bestaan uit vier blokke. Die een kwadrant stel dat daar dele van ons menswees is wat almal kan waarneem. Dit sou byvoorbeeld opsigtelike dinge soos fisiese eienskappe wees. Ekself en almal wat my sien is bewus daarvan. Dan is daar dele van my menswees waarvan ek bewus is, maar ander mense kan dit nie sien nie. Dit sou tipies eienskappe of gevoelens wees wat ek eerder geheim wil hou.

Read more ...